Select your language

Taal - Language

Wij respecteren de privacy van onze klanten en websitebezoekers.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aangeduid als AVG of GDPR) en de Telecommunicatiewet.

Over Schoenmakers Training & Advies

Onze gegevens zijn:
Schoenmakers Training & Advies
Twijnmeer 37
5294 AA Gemonde
KvK: 17176046

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u het contactformulier invult, word u gevraagd om uw gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Straat en huisnummer;
  • Woonplaats;

Met welk doel gebruiken wij de gegevens?

Uw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer u rechtstreeks een e-mail stuurt of het contactformulier invult, zijn uw naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
  • Voor een offerte- of informatieaanvraag, gebruiken wij uw gegevens om de offerte te kunnen maken of om uw aanvraag te beantwoorden. Deze gegevens nemen wij op in ons e-mailsysteem (Thunderbird). Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en ook niet met anderen gedeeld.
  • Bent u klant, dan worden uw adresgegevens gebruikt voor facturatie.

Door uw gegevens in te vullen in het contactformulier of door het sturen van email geeft u ons toestemming om uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden met niemand gedeeld!

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

- Voor mailverkeer en het verwerken van gegevens gebruiken wij Thunderbird. Onze email-server draait op de servers waar ook de hosting van de website is ondergebracht: MijnDomein. Omdat IMAP is ingesteld, worden alle berichten bewaard op de servers van MijnDomein. De verwerkersovereenkomst met MijnDomein is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van MijnDomein. Hierin zijn duidelijke afspraken vastgelegd.
- De website www.schoenmakerstraining.nl wordt beheerd en onderhouden door Dirk Smit. Hij is namens Fun2DeSign verwerker in de zin van de AVG. Afspraken met Fun2DeSign zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via uw browserinstellingen. Gebruik de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links

Op deze website treft u links aan naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.schoenmakerstraining.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Voor de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website verwijzen wij u naar betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze van u hebben ontvangen.

Wanneer ons contact c.q. communicatie om wat voor reden dan ook stopt, dan worden uw gegevens binnen 1 jaar na de laatste correspondentie verwijderd.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij nemen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.

U kunt uw verzoek sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze cookies- en privacyverklaring aan te brengen.

Toekomstige wijzigingen hebben uitsluitend als doel om meer of duidelijker uitleg te geven over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Jan-Willem Schoenmakers
(eigenaar Schoenmakers Training & Advies)
9 mei 2018